Results

Categories:
Ski Your Age or more!
Katie Davis – 19 km
Jacob Davis – 42 km
Annie Ridgley – 64 km
Fred Dickerson – 41 km
Caleb Rauch – 42 km
Zoe Stonorov – 15 km
Matt Haakenson – 37 km
Fischer Corazza Spurkland – 12 km
Katie Schmidt – 31.5 km
Emily Schmidt – 33.75 km
Marie Schmidt – 31 km
Johannes Bynagle – 10 km
Etta Bynagle – 7 km
Lake Alexson – 12 km
Wylder Johnson – 10 km
Sawyer Johnson – 5 km
Claira Booz – 10 km
Taro Sasakura – 65 km
Aspen Daigle – 20 km
Autumn Daigle – 18 km
Iris O’Laire – 15 km
Andy Super – 17 km
Katie Miller – 27 km
Clyde Clemens – 13 km
Family Ski Meister Totals!
Schmidt Family – 146 km
Alexson Family – 104 km
Dickerson Family – 103 km
Morelli Family – 89 km
Davis Family – 77 km
Rauch Family – 66 km
O’Laire Family – 60 km
Haakenson Family – 41.5 km
Corazza Family – 36 km
Poindexter Family – 31 km
Bynagle Family – 28 km
Gracz/Stenger Family – 26.4 km
Marden Family – 25 km
Century Club (ski 100 minus your age in km)
Annie Ridgley – 64 km
Ruth Dickerson – 35 km
Cindy Sisson – 41 km
Marylou Burton – 30 km
Richard Burton – 26 km
Sundowner (ski 50 km between sunrise and sunset)
Annie Ridgley – 64 km
Taro Sasakura – 65
Other Skiers who skied someone else’s
age in kilometers (not all kilometers
known)
Tara Schmidt – 40 km
Angelica Haakenson- 4.5 kn
Ruth Dickerson – 35 km
Cindy Sisson – 41 km
Marylou Burton – 30 km
Richard Burton – 26 km
Janna Davis – 16 km
Yvonne Leutwyler – 8 km
Anna Dickerson Williams – 17 km
Elijah Dickerson Williams – 10 km
Claire Neaton – 21 km
Emma Laukitis – 21 km
Hannah Stonorov – 7 km
Catie Bursch – 13.5 km
Megan Corazza – 12 km
Rich Corazza – 6 km
Sonja Corazza – 6 km
Carlin Rauch – 24 km
Tim Schmidt – 10 km
Derek Bynagle – 11 km
Mia Alexson – 16 km
Quinn Alward – 16 km
Marie Alexson – 20 km
Pete Alexson – 40 km
Jen Booz – 10 km
Kaya Morelli – 17 km
Cynthia Morelli – 7 km
Libby Fabich – 8 km
Josh Vantrease – 14 km
Maddie O’Laire – 20 km
Michael O’Laire – 20 km
Carolyn O’Laire – 5 km
Alison O’Hara – 13 km
Alan Parks – 13 km
Mike Gracz – 11.4 km
Michele Stenger – 15 km
Nicky Szarzi – 10 km
Jane Wiebe – Unknown
Stan Purington – Unknown
Kim Sweeney – Unknown
Karen Northrup – Unknown
Tanner Reid – Unkown
Frida Renner – Unknown
Lukas Renner – Unknown
Heather Renner – Unknown
Molly Marden – Unknown
Renn Marden – Unknown
Katie Marden – Unknown
Brad Marden – Unknown
Bob Ostrum – Unknown
Tait Ostrum – Unknown
Abby Ostrum – Unknown
Elena Badajos – Unknown
Jai Badajos – Unknown
Charlie Trowbridge – Unknown
Rebecca Trowbridge – Unknown